แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

Gold Leaf Translation มีบริการแปลภาษา ตรวจแก้ไขตามหลักภาษา และไวยากรณ์ รวมทั้งเขียนข้อความโฆษณา เพื่อการสื่อสารทางการตลาด โดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าของภาษา เราสามารถแปลเอกสารได้หลายประเภท  ได้แก่ เอกสารทางธุรกิจการตลาด บทความ รายงาน ข้อความโฆษณาทางการตลาด เป็นต้น ความชำนาญพิเศษของเรา คือ เราสามารถช่วยให้ธุรกิจของคนไทยเข้าถึงตลาดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวตะวันตก  โดยผ่านการแปลอย่างถูกต้องตามหลักภาษา มีประสิทธิภาพในการจูงใจผู้อ่านและสร้างสรรค์ในแง่ของการตลาดและโฆษณา เพื่อให้ผู้รับข้อมูลหรือลูกค้าได้เข้าใจถึงสิ่งที่เจ้าของสินค้าหรือบริการต้องการนำเสนออย่างถูกต้อง

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการแปลงานที่ใช้เพื่อการสื่อสารแนวครีเอทีฟ สร้างสรรค์จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ งานแปลของเราจะเน้นการตีความหมายที่ถูกต้องของต้นฉบับ  และถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคำนึงถึงผู้อ่าน หรือลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก